అద్బుతమైన ఉర్దూ సామెతలు..తెలుగు అర్దాలు

"సామెత లేని మాట ఆమెత లేని ఇల్లు" అంటారు. నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే చాలా&nb

Read More